Tillfälligt förbud att ankra eller vistas inom ett vattenområde


beslut

Hej alla ,

VI har fått ett beslut från länsstyrelsen angående ett tillfäligt förbud att ankra eller vistas i vattenområdet .

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter
om tillfälligt förbud att ankra eller vistas inom ett
vattenområde i Limhamns hamn i Malmö kommun;
beslutade den 8 juli 2022.
(258-14833-2022)
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen
(1986:300) följande.
1 § Förbud att ankra eller vistas inom det vattenområde i Limhamns
hamn, Malmö kommun, som framgår av gulmarkering på karta gäller
under tiden den 12 augusti 2022 klockan 14.30-19.30 och den 13 augusti
2022 klockan 08.30-16.30.
2 § Förbudet i 1 § gäller inte simmande deltagare i simtävlingen Malmö
Open Water Swim 2022 och SM/JSM/USM i Öppet Vatten, arrangörens
funktionärer och övriga som fått arrangörens tillåtelse att ankra, vistas i
eller passera genom området.

 

Förra Slipen
Nästa Samiskt inspirerad knivslöjds- och fårskinnsutställning

Inga kommentarer

Skriv en kommentar om inlägget

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *