Välkommen


Vi är Östra pirens båt- och sportfiskeklubb!

Föreningen bildades den 4 juni 1961 på Limhamn av en grupp som hade intresse för fiske från båt.

De var ett tiotal medelålders män som utövade sin hobby på den plats där klubben startade.

Flera av dem hade sina arbeten bland industrierna inom Glasbruksområdet.

Klubbens mål är att tillvarata intresset för båtsport, sjökunskap, sportfiske och verka för en god kamratanda.

Idag är vi ca 100 medlemmar och har kajplatser för 66 båtar och 32 bodar. Båtplatser och tomtmark till bodar hyr klubben ut till medlemmarna. Större delen av kajplatserna har en bredd mellan 2,5 m och 3 m.

Vi finns på Vaktgatan 14 på Limhamn, invid det så kallade ”Gröna räcket”.